Chứng khoán SSI không còn là cổ đông lớn tại Dược phẩm OPC (OPC)

(ĐTCK) Cổ đông lớn lần lượt bán vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (Mã chứng khoán OPC - sàn HOSE) .
Chứng khoán SSI không còn là cổ đông lớn tại Dược phẩm OPC (OPC)

Theo đó, CTCP Chứng khoán SSI (Mã chứng khoán SSI – sàn HOSE) vừa bán ra 3.205.400 cổ phiếu OPC để giảm sở hữu từ 12,48% về còn 0,42% vốn điều lệ, giao dịch thực hiện ngày 21/6. Như vậy, sau giao dịch SSI không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch HĐQT vừa bán ra toàn bộ hơn 4,6 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 17,31% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 21/6.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên HĐQT vừa bán ra 958.185 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 3,66% về còn 0,05% vốn điều lệ, giao dịch thực hiện ngày 21/6.

Ông Phan Công Cường, Ủy viên Ban kiểm soát vừa bán ra toàn bộ 53.300 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,2% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch thực hiện ngày 21/6.

Ngược lại, quỹ Đầu tư Cơ hội PVI vừa mua vào 6,6 triệu cổ phiếu OPC để nâng sở hữu từ 0% lên 24,83% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 21/6 và chính thức trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Trịnh Việt Tuấn, Thành viên HĐQT vừa đăng ký mua hơn 1,33 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 1,07% lên 6,07% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/6 đến 26/7.

Trong quý I/2021, doanh thu của OPC tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 279,5 tỷ đồng và đạt 32,3% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 46,7 tỷ đồng, tăng 2,8% và đạt 32,7% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 36,8 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 866 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 143 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chi trả ở mức 20%.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 1.259,5 tỷ đồng, tăng 9,3% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả còn 512,1 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 171,6 tỷ đồng, tăng 124%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/6, cổ phiếu OPC giảm 500 đồng về 59.500 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục