Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam: Dư nợ cho vay cuối quý III/2020 gần 9.670 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo Báo cáo tài chính quý III/2020 CTCK Mirae Asset Việt Nam, dư nợ cho vay tại thời điểm 30/9/2020 là 9.669,67 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với cuối quý II/2020 và tăng 2.285 tỷ đồng, tương ứng tăng 30% so với cùng kỳ.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Trong đó, cho vay giao dịch ký quỹ là 8.849,8 tỷ đồng, tăng 1.849 tỷ đồng so với số đầu năm.

Quý III/2020, Công ty ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 38 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ gần 3,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, khoản mục này ghi nhận 107 tỷ đồng, gấp 4,28 lần cùng kỳ.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu hoạt động trong quý III/2020 là khoản lãi từ cho vay và phải thu 219,6 tỷ đồng, tăng gần 20%. Tính 9 tháng, mảng hoạt động này mang lại 614 tỷ đồng, tăng gần 62%. Trong khi đó, doanh thu môi giới chứng khoán tăng ít hơn, với quý III/2020 ghi nhận 55,5 tỷ đồng, tăng 19% và lũy kế 9 tháng đạt 148 tỷ đồng, tăng 46,5%.

Về chi phí, khoản mục chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu cũng chiếm tỷ trọng lớn, đạt 75 tỷ đồng, tăng 48%, và chi phí môi giới chứng khoán hơn 80 tỷ đồng, tăng 43%.

Kết quả, quý III/2020, Mirae Asset Việt Nam lãi sau thuế 133,6 tỷ đồng, tăng 28,5%; lũy kế 9 tháng ghi nhận 353 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục