Chủ tịch Chứng khoán SSI (SSI) mua thêm gần 1,9 triệu cổ phiếu ESOP

(ĐTCK) CTCP Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố danh sách nội bộ và người có liên quan mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Chủ tịch Chứng khoán SSI (SSI) mua thêm gần 1,9 triệu cổ phiếu ESOP

Chương trình ESOP lần này, SSI đã phân phối 10 triệu cổ phần cho 167 người lao động với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần.

Theo thông báo, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT mua thêm 1.899.000 cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,33%. Trong đó, đáng chú ý, ông Hưng được phân bổ thêm 43.000 cổ phần do người lao động không đăng ký mua.

Chủ tịch Chứng khoán SSI (SSI) mua thêm gần 1,9 triệu cổ phiếu ESOP ảnh 1

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan mua cổ phiếu ESOP 

Ông Nguyễn Hồng Nam, Thành viên HĐQT SSI được mua thêm 700.000 cổ phiếu ESOP, nâng sở hữu lên 0,33%. 

Tổng số cổ phần ESOP người nội bộ thuộc đối tượng công bố thông tin như HĐQT, Ban kiểm soát, kế toán trưởng, giám đốc chi nhánh SSI mua là  3.394.000 cổ phần chiếm 2,27%.

Như vậy, SSI là công ty niêm yết mà cổ đông sáng lập giữ tỷ lệ sở hữu có thể coi là thấp nhất trên thị trường hiện nay.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục