Cho vay tiêu dùng nhằm mục tiêu gì?

(ĐTCK) Hình thức cho vay tiêu dùng là cho vay đối với cá nhân để đáp ứng nhu cầu vốn sinh hoạt.
Cho vay tiêu dùng nhằm mục tiêu gì?

Câu hỏi:

Hình thức cho vay tiêu dùng nhằm mục tiêu gì? Độ tuổi tối thiểu người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để được vay vốn tiêu dùng có tài sản đảm bảo là bao nhiêu?

Khách hàng vay tiêu dùng có phải thế chấp không phải chứng minh mục đích sử dụng khoản vay?

Khách hàng ở trọ có thể vay tiêu dùng tại TCTD ?

Khách hàng có thể làm thủ tục vay tiêu dùng hộ cho bạn bè tại TCTD?

Khách hàng có được tất toán sớm khoản vay tại TCTD?

Trả lời:

Hình thức cho vay tiêu dùng là cho vay đối với cá nhân để đáp ứng nhu cầu vốn sinh hoạt.

Độ tuổi tối thiểu người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để được vay vốn tiêu dùng có tài sản bảo đảm là 18 tuổi.

Khách hàng vay tiêu dùng phải thế chấp phải chứng minh mục đích sử dụng khoản vay.

Khách hàng ở trọ có thể vay tiêu dùng tại TCTD.

Khách hàng không được làm thủ tục vay tiêu dùng hộ cho bạn bè tại TCTD.

Khách hàng có thể tất toán sớm khoản vay theo đúng quy định tại Hợp đồng vay giữa TCTD và khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục