Cấp nước Nhơn Trạch (NTW): Lợi nhuận 2021 tăng 25,9%, chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ 2022

(ĐTCK) Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm 2020 và vượt 12% so với kế hoạch.
Ảnh Internet Ảnh Internet

CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (mã NTW - UPCoM) vừa thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 24/3/2022, thời gian tổ chức ĐHCĐ dự kiến vào cuối tháng 4/2022.

Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, năm 2021, NTW có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 162,1 tỷ đồng, tăng 1,1% so với năm 2020. Chi phí bán hàng giảm 12,4% xuống còn 4,47 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,7% xuống 9,73 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm 2020 và vượt 12% so với kế hoạch.

Tại ngày 31/12/2021, NTW có 26,4 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền, tăng gấp đôi đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn là 31,1 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm, khoản tiền này được giải thích là tiền gửi có kỳ hạn gốc từ 6 đến 12 tháng tại các ngân hàng, lãi suất từ 4,8%/năm đến 6,8%/năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn là 15,8 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 1,7 tỷ đồng, bao gồm các khoản nợ quá hạn từ nhiều năm của công ty TNHH Vạn Phúc, công ty TNHH xây dựng Anh Ngôn và HTX dịch vụ nông nghiệp Đại Phước.

Đáng chú ý, Công ty không có khoản vay và nợ thuê tài chính nào dù là ngắn hạn hay dài hạn, trong khi lại có các khoản tiền gửi ngân hàng khá dồi dào.

NTW là công ty đại chúng có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 52,44% do Công ty Cấp nước Đồng Nai quản lý; quỹ America LLC nắm giữ 14,67% vốn điều lệ. Hiện nay, NTW độc quyền kinh doanh các dịch vụ cấp nước trên địa bàn huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai với sản lượng nước sản xuất năm 2020 đạt 16 triệu m3 và tỷ lệ nước thất thoát là 8,25%.

Đến nay, NTW chưa công bố báo cáo thường niên 2021, nhưng theo báo cáo thường niên các năm qua thì công ty sản xuất và mua nước của Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai thông qua đồng hồ tổng tại Trạm bơm tăng áp Formosa và mua nước của Công ty cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới thông qua đồng hồ tổng D600 để cung cấp nước cho sản xuất của khách hàng.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục