Cảng hàng không Việt Nam (ACV): Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 1.372 tỷ đồng, tăng 12%

(ĐTCK) Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán ACV - UPCoM) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.
Cảng hàng không Việt Nam (ACV): Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 1.372 tỷ đồng, tăng 12%

Cụ thể, ACV ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.579 tỷ đồng, tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng 2,9% dẫn tới lợi nhuận gộp đạt 74,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 449,8 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính tăng mạnh 66,1% lên hơn 926 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi. Ngược lại, do không còn ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá, chi phí tài chính được tiết giảm đáng kể, từ mức 385 tỷ đồng chỉ còn 23 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 13% lên 26 tỷ đồng và 156% lên 365,7 tỷ đồng. Sau khi trừ tất cả chi phí, Công ty báo lãi 507,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 322,4 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 3.493 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.685,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.372 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ được tổ chức vào ngày 27/7 mới đây, Công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu đạt 10.564 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.359 tỷ đồng. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở dự báo tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát trong tháng 8 và các đường bay quốc tế phục hồi dần từ cuối quý III/2021.

Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành 33% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 56.368,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 32.666 tỷ đồng, chiếm 58% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.633,4 tỷ đồng, chiếm 8,2%. Nợ phải trả còn 18.103,2 tỷ đồng, giảm 6,4%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/8, cổ phiếu ACV tăng 0,1% lên 76.600 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 296.100 đơn vị.

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục