Cần Thơ lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính

UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1054/QD-UBND thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của TP. Cần Thơ năm 2021.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết cho các đợt kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn; hướng dẫn đề cương báo cáo các nội dung kiểm tra để cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo, đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra có văn bản kết luận các vấn đề liên quan đến tiến độ, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; kiến nghị các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị hoặc báo cáo UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

Kiến nghị xử lý đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Đoàn kiểm tra báo cáo, tham mưu UBND thành phố xử lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu, phương tiện, trang thiết bị làm việc của Sở Nội vụ để phục vụ công tác. Các chế độ chính sách cho Đoàn kiểm tra do Sở Nội vụ chi từ kinh phí cải cách hành chính năm 2021.

Theo Quyết định nêu trên, Trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của TP. Cần Thơ năm 2021 là ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; Phó Trưởng đoàn là ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố; các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đoàn kiểm tra tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trúc Giang
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục