BSC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Dịch vụ Bến Thành

Mã chứng khoán: BSC 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến 26/06/2020.

- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo cụ thể sau.

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Tin cùng chuyên mục