Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP khẳng định đồng hành với báo chí

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Người Phát ngôn Chính phủ sẽ luôn đồng hành với báo chí để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Xin ông cho biết cảm nghĩ của mình khi được cử giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - đứng đầu một cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương trong khi ông đang là người đứng đầu tổ chức Đảng của một địa phương?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Tôi vui mừng và vinh dự khi được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới.

Trong quá trình công tác tại địa phương, tôi cũng đã từng trải qua công tác ở những vị trí thuộc bộ máy hành chính. Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu tổng hợp giúp việc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan giúp việc tốt sẽ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của đất nước hiệu quả. Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ luôn đánh giá cao kết quả công tác của Văn phòng Chính phủ, tham mưu, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực.

Tôi sẽ cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống của Văn phòng Chính phủ là “Trung thành- Tận tụy- Đoàn kết- Trí tuệ- Kỷ cương”, không ngừng rèn luyện, nỗ lực, chung sức đồng lòng phấn đấu xây dựng Văn phòng Chính phủ thực sự là cơ quan hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân.

Với nhiệm vụ mới này, ông thấy có khó khăn gì không? Xin cho biết, trong chương trình hành động sắp tới của mình thì ông sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Bản thân từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, tôi nhận thấy rằng nhiệm vụ mới, trọng trách mới luôn đi kèm với những khó khăn, thách thức, nhất là yêu cầu ngày càng cao của Đảng, của lãnh đạo Chính phủ, của nhân dân phải đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn.

Nhận diện được khó khăn, thách thức rồi, nhưng quan trọng hơn, phải ra sức vượt qua, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước. 

Về chương trình hành động, như các bạn đã biết, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành cho báo chí cuộc trả lời phỏng vấn, nêu ra 6 trọng tâm ưu tiên trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Trách nhiệm của chúng tôi là giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện với kết quả cao nhất các trọng tâm công tác này.

Tôi cũng quán triệt tinh thần của Thủ tướng là phải đoàn kết nhất trí, hành động quyết liệt, năng động sáng tạo, hiệu lực hiệu quả; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân  để cùng tập thể Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đó là nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng thông tin, truyền thông, cung cấp thông tin cho báo chí, dư luận về chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được Chính phủ cụ thể hóa, thế chế hóa thành các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội;  bảo đảm các điều kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chu đáo, tận tình, hiệu quả, tuyệt đối an ninh, an toàn.

Thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã rất tích cực, chủ động trong việc cung cấp thông tin cho báo chí và công chúng. Trong vai trò Người Phát ngôn mới của Chính phủ, ông có điều gì chia sẻ với báo chí ?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Công tác thông tin truyền thông, bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là một trong những chức năng, nhiệm vụ trụ cột đang được Văn phòng Chính phủ thực hiện ngày càng hiệu quả.

Chất lượng thông tin tuyên truyền ngày một được nâng lên, đổi mới, đa dạng hóa hình thức truyền thông, nhằm chủ động cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và nhân dân về tình hình kinh tế-xã hội, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, qua đó góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, công tác thông tin truyền thông chưa phải lúc nào cũng đáp ứng được nhu cầu thông tin của xã hội, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là một lĩnh vực mà Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục có những cải tiến, đổi mới, chủ động hơn nữa.

Không chỉ là làm tốt việc thông tin chiều từ Chính phủ tới người dân mà còn phải làm tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ người dân, làm tốt vai trò kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với nhân dân, giúp Chính phủ gần dân hơn. Người Phát ngôn Chính phủ sẽ luôn đồng hành với báo chí để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục