Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021 là diễn đàn đối thoại giữa Chính phủ và cộng đồng khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Diễn đàn dự kiến tổ chức trong quý III/2021.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021

Tại Công văn số 3920/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với Kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kịch bản điều hành Diễn đàn, rà soát thành phần đại biểu nhằm phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; đồng thời, chuẩn bị tốt công tác hậu cần, bảo đảm việc tổ chức Diễn đàn thiết thực, hiệu quả khi dịch COVID-19 ổn định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền việc tổ chức Diễn đàn. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Diễn đàn và các hoạt động trong chương trình Diễn đàn; chuẩn bị trả lời các vướng mắc của kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Trước đó, Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) vào tháng 12/2020 với chủ đề “Liên kết, hợp tác cùng phát triển - Xu hướng hội nhập quốc tế và thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.

Đây là diễn đàn đối thoại giữa Chính phủ và cộng đồng khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tại Diễn đàn, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã cùng trao đổi những vấn đề mới trong phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, nhận diện rõ hơn các cơ hội, thách thức. Các diễn giả cũng đề xuất những hướng phát triển mới hơn cho khu vực kinh tế hợp tác trong tương lai, nhất là các kinh nghiệm hợp tác quốc tế cũng như ứng dụng khoa học công nghệ mới 4.0 vào sản xuất.

Diễn đàn cũng là cơ hội tăng cường hợp tác giữa các hợp tác xã với nhau, giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác, kết nối thị trường, công nghệ…

Anh Ngọc
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục