Bộ Giao thông Vận tải cảnh báo nhiều nhà thầu bê trễ tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Hàng loạt nhà thầu thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn bị đưa vào danh sách theo dõi, giám sát đặc biệt do vi phạm tiến độ để xử lý nghiêm theo quy định hợp đồng.
Thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh yêu cầu hấn chỉnh nhà thầu vi phạm tiến độ và tăng cường kiểm soát chất lượng, Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh xử lý điều chuyển khối lượng của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên - Gói thầu XL03 cho nhà thầu khác triển khai thi công tuân thủ theo quy định tại Điều 7 của Hợp đồng số 03/2020/HĐTC-ĐCT ngày 14/4/2020; đồng thời thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ GTVT để các đơn vị được biết làm cơ sở đánh giá năng lực khi nhà thầu này tham gia các dự án do Bộ GTVT quản lý theo quy định của Luật Đấu thầu. Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên là nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng lần 3.

Đối với nhà thầu vi phạm lần 2, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương cảnh báo lần 3 đối với Tổng Công ty 36 – CTCP (Gói thầu XL06), Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 (Gói thầu XL07) và xử lý hợp đồng theo quy định hợp đồng.

Đối với các nhà thầu vi phạm lần 1, Bộ GTVT chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương cảnh báo lần 2 đối với Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty TNHH Nhạc Sơn (Gói thầu XL06); Công ty TNHH Đại Hiệp, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty TNHH Xây dựng Bảo Sơn (Gói thầu XL11).

“Yêu cầu các nhà thầu trước ngày 5/6/2021 để tập trung huy động năng lực thi công bù tiến độ đã chậm; nếu sau thời gian trên nhà thầu nào không có chuyển biến về tiến độ, yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục cảnh báo lần 3 và xử lý hợp đồng tương tự như trường hợp nhà thầu Hoàng Nguyên”, Bộ GTVT cảnh bảo.

Được biết, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các nhà thầu lập lại tiến độ thi công chi tiết đối với từng gói thầu; đồng thời yêu cầu các nhà thầu huy động năng lực thi công đáp ứng tiến độ sau khi cập nhật. Ngoài ra phải lập danh sách theo dõi, giám sát đặc biệt đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ để xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Tư vấn giám sát được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ vật tư, vật liệu đầu vào đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật của gói thầu; kiên quyết không cho đưa vào công trình các vật tư, vật liệu không đúng yêu cầu kỹ thuật. Tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công phải tuân thủ hồ sơ thiết kế, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu; kiên quyết loại bỏ ra khỏi công trình các hạng mục thi công không đúng thiết kế.

Dự án Cam Lộ - La Sơn gồm 11 gói thầu xây lắp. Hiện nay, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang triển khai thi công 11/11 gói thầu xây lắp, tổng giá trị thực hiện lũy kế đạt khoảng 2.520/5.727 tỷ đồng (đạt 44% giá trị hợp đồng) là chậm so với thời gian đã triển khai thi công; tổng giá trị giải ngân (bao gồm cả tạm ứng) khoảng 3.502/5.727 tỷ đồng (đạt 61,1% giá trị hợp đồng), cơ bản đáp ứng tiến độ giải ngân. Theo sản lượng thực hiện của các gói thầu, các Gói thầu XL01, XL02, XL10 đáp ứng tiến độ hoàn thành trong năm 2021. Các gói thầu còn lại, đặc biệt là Gói thầu XL05, XL06 chậm so với tiến độ yêu cầu. Một số đoạn phải xử lý nền đất yếu (gia tải chờ lún khoảng 10 tháng) nhưng do chậm bàn giao mặt bằng nên không hoàn thành trong năm 2021.

Anh Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục