BMP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền (12,5%)

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/02/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh - 240 Hậu Giang, Quận 6, TPHCM từ 8h đến 11h và 13h đến 15h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 10/02/2022 và cần mang theo Giấy CMND hoặc Căn cước công dân.

Tin cùng chuyên mục