Bình Định sẽ thu hồi dự án cụm công nghiệp nếu chủ đầu tư không đạt chỉ tiêu

0:00 / 0:00
0:00
Trong 19 dự án hạ tầng cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư tại tỉnh Bình Định, hết tháng 3, mới có 2 chủ đầu tư hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Đầu năm 2024, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị công bố Quyết định giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển năm 2024 đối với các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Định tiến hành giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển cho các khu, cụm công nghiệp. Ảnh: Thùy Trang. Đầu năm 2024, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị công bố Quyết định giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển năm 2024 đối với các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Định tiến hành giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển cho các khu, cụm công nghiệp. Ảnh: Thùy Trang.

Văn phòng UBND tỉnh Bình Định vừa có thông báo ý kiến kết luận của ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện các chỉ tiêu đầu tư, phát triển năm 2024 đối với các cụm công nghiệp (CCN) do doanh nghiệp làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trước đó ngày 9/1/2024, để tăng cường công quản lý, đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển năm 2024 đối với 46 CCN trên địa bàn tỉnh, trong đó có 19 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trong quý I/2024, chỉ có 2 trên 19 CCN này hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao trong quý; còn lại 17 CCN chưa hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

UBND tỉnh Bình Định chỉ ra nhiều nguyên nhân như nhà đầu tư triển khai chậm, hồ sơ chưa đảm bảo; các sở ngành, địa phương liên quan chưa quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư; địa phương còn chậm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2024, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Công thương rà soát xem xét, đánh giá lại các chủ đầu tư không đảm bảo về năng lực triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư dự án.

Các địa phương được giao tổ chức làm việc với đơn vị cấp điện, cấp nước để đảm bảo việc cấp điện, cấp nước đến chân hàng rào cụm công nghiệp; đồng thời, rà soát, bố trí vốn đầu tư công để đầu tư hệ thống giao thông đến chân hàng rào theo quy định đối với các cụm công nghiệp có hệ thống giao thông kết nối với cụm công nghiệp còn nhỏ hẹp.

Đối với các doanh nghiệp, Phó chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu khẩn trương đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; khẩn trương thực hiện việc niêm yết giá và công khai thông tin về giá cho thuê đất gắn hạ tầng kỹ thuật…

“Rà soát, đánh giá lại tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để xem xét việc tiếp tục đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động dự án theo quy định”, nội dung yêu cầu doanh nghiệp.

Theo Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định, đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có 68 CCN với tổng diện tích 3.470 ha. Đến nay, tỉnh Bình Định có 46 CCN với tổng diện tích 1.525 ha được quyết định thành lập; có 37 CCN đi vào hoạt động với tổng diện tích đất công nghiệp 904,2ha.

Trong quý I/2024, UBND tỉnh đã ban hành chủ trương thành lập 2 CCN mới gồm CCN Qui Hội (53 ha) và CCN Bình Thành (75 ha); mở rộng 2 CCN gồm CCN thị trấn Vân Canh (mở rộng từ 37 lên 75 ha); CCN Tà Súc (mở rộng từ 35,7 ha lên 70,7 ha).

Đến ngày 12/4/2024, các CCN đã thu hút 374 dự án đăng ký đầu tư với diện tích đất đã cho thuê 566,7 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN đi vào hoạt động 62,7%; trong đó, 246 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng vốn đầu tư của các dự án trong các CCN là 15.974,2 tỷ đồng nhưng vốn thực hiện mới đạt 7.774,8 tỷ đồng (đạt 48,8%) với suất đầu tư bình quân 42,7 tỷ đồng/dự án...

Nguyễn Toàn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục