Bình Định giải ngân vốn đầu tư công tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
Bình Định yêu cầu các đơn vị khẩn trương, chủ động thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đảm bảo mục tiêu theo mốc thời gian 31/12/2023, 31/1/2024 để phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư.
Bình Định giải ngân vốn đầu tư công tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2022

UBND tỉnh Bình Định vừa báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 12 kế hoạch năm 2023.

Theo đó, tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch là 13.253 tỷ đồng (trong đó, vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định (nếu có) là 692 tỷ đồng; vốn kế hoạch năm là 12.560 tỷ đồng).

Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề là 10.064 tỷ đồng, đạt 75,94% so với kế hoạch giao (trong đó, thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là 582 tỷ đồng, đạt 84,19% kế hoạch giao; thanh toán vốn kế hoạch năm là 9.481 đồng, đạt 75,49% kế hoạch giao).

Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo là 11.063 tỷ đồng, đạt 83,48% so với kế hoạch giao (trong đó, thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là 629 tỷ đồng, đạt 90,96% kế hoạch giao; thanh toán vốn kế hoạch năm là 10.433 tỷ đồng, đạt 83,06% kế hoạch giao)

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 và UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị: Kho bạc Nhà nước tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và đã đạt được tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tăng 9,01 % so với cùng kỳ năm 2022.

Về giải pháp, UBND tỉnh đã chỉ đạo việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; theo đó, yêu cầu các đơn vị khẩn trương, chủ động thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đảm bảo mục tiêu theo các mốc thời gian 31/12/2023 và 31/1/2024 để phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư, giúp cho công tác điều hành ngân sách trên địa bàn tỉnh được ổn định.

Phước Tín
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục