Bibica (BBC) bão lãi quý II gấp gần 4 lần cùng kỳ nhờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

(ĐTCK) Quý II/2020, CTCP Bibica (BBC – HOSE) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 49 tỷ đồng, tăng gần 380% so với quý II/2019, nhờ có 78 tỷ đồng lãi từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bibica Miền Bắc.
Bibica (BBC) bão lãi quý II gấp gần 4 lần cùng kỳ nhờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Cụ thể, trong Báo cáo tài chính quý II/2020, doanh thu thuần của Công ty đã giảm 18% xuống còn 171 tỷ đồng, khiến lãi gộp giảm 46% xuống gần 34 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó giảm từ 30% xuống còn 20%.

Trong khi đó, tổng chi phí bao gồm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã chiếm hơn 54 tỷ đồng, khiến BBC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 14 tỷ đồng.

Tương tự, 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần BBC đạt 377 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ và lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh là 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ Công ty đạt lãi thuần tới 23,5 tỷ đồng. Nhưng cũng nhờ vào việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lợi nhuận sau thuế của BBC đạt hơn 50 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ.

Năm 2020, BBC đặt mục tiêu 1.800 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20% so với thực hiện năm 2019, nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến chỉ ở 109 tỷ đồng, giảm 9%.

Như vậy, so với kế hoạch này, BBC mới chỉ thực hiện được 21% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã hoàn thành được 62% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm.

Tại thời điểm 30/6/2020, BBC có tổng tài sản ở mức 1,433 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 62%, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 34% và chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 97%.

Nợ phải trả của Công ty tại ngày 30/6/2020 ở mức hơn 383 tỷ đồng, chiếm 27% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 186 tỷ đồng.

Cổ phiếu BBC giao dịch trên thị trường khá trầm lắng do cơ cấu cổ đông cô đặc với Công ty cổ phần Thực phẩm PAN nắm hơn 50%/vốn và Polunin Discovery Funds - Frontier Markets Fund nắm hơn 44%.

Phiên hôm nay 22/7, cổ phiếu BBC chỉ có 930 đơn vị được khớp lệnh và đứng tham chiếu tại 47.500 đồng.

Minh Uyên

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục