BHS: Nợ ngắn hạn tăng gấp đôi, hàng tồn kho tăng gần 90%

(ĐTCK) CTCP Đường Biên Hòa (BHS – sàn HOSE) vừa báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2015-2016 giai đoạn từ 1/1-31/3/2016.
BHS: Nợ ngắn hạn tăng gấp đôi, hàng tồn kho tăng gần 90%

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ của BHS đạt 1.176 tỷ đồng, tăng 54,94% so với cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận sau thuế 64,46 tỷ đồng, tăng 76,22% cùng kỳ.

Công ty cho biết nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2016 tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do việc sáp nhập CTCP Đường Ninh Hòa (NHS) vào BHS.

Theo bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/3/2016, tổng tài sản của BHS hơn 5.416 tỷ đồng, tăng tới 2.986 tỷ đồng, tương ứng hơn 122,88% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng gấp hơn 2 lần từ 1.619 tỷ đồng lên 3.281 tỷ đồng, tài sản dài hạn gấp hơn 2,6 lần, đạt 2.135 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 766 tỷ đồng, tương ứng gần 90% lên 1.622 tỷ đồng. Riêng phải thu về cho vay ngắn hạn gấp tới hơn 8 lần so với đầu năm, đạt hơn 628 tỷ đồng với việc phát sinh lớn từ CTCP Đầu tư Thành Thành Công (220,6 tỷ đồng) và CTCP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh (130 tỷ đồng). Hàng tồn kho cũng tăng mạnh 627 tỷ đồng, tương ứng 89,2% so với đầu năm.

Về khoản nợ phải trả của BHS, tại thời điểm cuối tháng 3 tăng tới 1.873 tỷ đồng, tương ứng tăng 123,55% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn tăng 1.640 tỷ đồng, tương ứng 113,26% so với đầu năm, đạt 3.088 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cũng tăng gấp hơn 2 lần, lên 2.255 tỷ đồng.

Được biết, BHS le lói sắc xanh trong phiên giao dịch 4/5 sau một tuần giảm điểm liên tục, tuy nhiên, sang phiên 5/5, cổ phiếu này nhanh chóng bị điều chỉnh bởi áp lực chốt lời. Đóng cửa phiên 5/5, BHS giảm 3,1% xuống 19.000 đồng/Cp và khớp 4,92 triệu đơn vị.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục