Becamex IDC (BCM) dự kiến lợi nhuận hợp nhất 2.897 tỷ đồng, trình phương án chuyển sàn HOSE

(ĐTCK) Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bình Dương (Becamex IDC, mã chứng khoán BCM) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ, với doanh thu tổng hợp năm 2019 dự kiến 5.739 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2018. Tổng chi phí 3.836  tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế 1.903 tỷ đồng, tăng 81%. Lợi nhuận sau thuế 1.702 tỷ đồng, tăng 93% so với thực hiện 2018. 
Becamex IDC (BCM) dự kiến lợi nhuận hợp nhất 2.897 tỷ đồng, trình phương án chuyển sàn HOSE

Tổng hợp số liệu từ các công ty thành viên BCM dự kiến số liệu hợp nhất tăng 10% với với năm trước tương ứng đạt tổng doanh thu 8.988 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.897 tỷ đồng.

Cụ thể theo từng lĩnh vực, doanh thu khu công nghiệp là 1.800 tỷ đồng, trong đó đóng góp lớn nhất Khu công nghiệp Bầu Bàng với 1.310 tỷ đồng, Khu công nghiệp Thái Hòa 397 tỷ đồng và 93 tỷ đồng ghi nhận từ Khu công nghiệp Mỹ Phước. .

Lĩnh vực khu dân cư, đô thị, nhà ở đóng góp doanh thu 2.193 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.030 tỷ đồng. Doanh thu từ lợi nhuận, thoái vốn công ty con và các hoạt động khác là 1.746 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế 410 tỷ đồng.

BCM dự kiến trả cổ tức năm 2018 là 6% và dự kiến 2019 là 8% trên vốn điều lệ hơn 10.125,8 tỷ đồng hiện nay.

Năm ngoái, BCM đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 10.125,8 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2019-2020.

Theo đó, BCM đã phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao đông và dự kiến trong quý III/2019 sẽ phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ vào cuối năm nay.

Ngoài ra, BCM cũng trình tờ trình thông qua niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong năm 2019.

Thu Hương

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục