SBSI: Khuyến nghị mua cổ phiếu AAA với giá hợp lý 30.300 đồng/CP

Nguồn: SBSI - CTCK Stanley Brothers

Ngành: Nhựa

Tăng trưởng mảng thương mại: AAA đang hoàn thiện và cơ cấu lại nguồn hàng từ các thị trường Mỹ và các nước có nguồn nguyên liệu rẻ hơn. Cùng với hợp đồng bao tiêu một phần ba sản lượng của nhà máy lọc dầu Bình Sơn, biên lợi nhuận của mảng thương mại sẽ được cải thiện đáng kể. Chúng tôi ước tính doanh thu mảng thương mại đạt gần 4.000 tỉ /năm và lợi nhuận sau thuế ước đạt 70 tỷ/năm.

Tiềm năng từ thị trường túi FIBC/PP: Với nhu cầu rộng lớn cùng kinh nghiệm xuất khẩu hơn 15 năm qua, AAA hoàn toàn có thể xuất khẩu với mục tiêu 1.000 tấn/tháng. Dự kiến nhà máy bao bì PP đóng góp 600 tỷ doanh thu và 40 tỷ lợi nhuận cho AAA từ năm 2020.

Túi tự hủy: động lực mới cho tăng trưởng bền vững: Theo dự phóng của chúng tôi, mảng túi tự hủy sẽ đóng góp hơn 10% sản lượng cho AAA và hơn 20% doanh thu và 25% LNST phần sản xuất bao bì màng mỏng từ năm 2022.

Khu công nghiệp: không chỉ là ngắn hạn: Bên cạnh An Phát Complex, AAA cũng được chấp thuận nguyên tắc sẽ thực hiện 1 khu công nghiệp nữa với diện tích 180ha cách trụ sở AAA tại Nam Sách Hải Dương khoảng 5km. Với giá dự kiến 60-70 USD/m2, KCN mới dự kiến đem lại doanh thu 2.500 tỉ cho AAA từ năm 2021, bảo đảm nguồn lợi nhuận ổn định dài hạn cho công ty.

Quan điểm đầu tư: Dựa trên các phương pháp định giá khác nhau, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của AAA là 30.300 đồng/cp, tương ứng triển vọng tăng giá là 63% so với giá hiện tại và khuyến nghị mua mạnh với cổ phiếu này.