SBS: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PTB

Nguồn: SBS - CTCK Ngân hàng Sài Gòn Thường Tín

Ngành: Vật liệu xây dựng

Lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng 16% so với 2018, ngành đá tăng thấp nhất (tăng 10% cùng kỳ) song lại chiếm tới 65% tổng lợi nhuận trước thuế đạt được (hơn 355 tỷ đồng) và ngành gỗ tăng trưởng mạnh nhất ở mức 70% với hơn 150 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2020, PTB đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 6.400 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với kết quả 2019 và lãi trước thuế đạt 600 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện 2019.

PTB là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh đá và gỗ trên sàn. PTB có năng lực sản xuất đá ốp lát với công suất hơn 6,5 triệu m2/năm, sản phẩm gỗ tinh chế có công suất hơn 25.000 m3/năm, sản phẩm gỗ ván ghép có công suất hơn 35.000 m3/năm.

PTB cung cấp dịch vụ sửa chữa xe Toyota với công suất hơn 40.000 lượt xe/năm và tiêu thụ hơn 2.500 chiếc/năm. SBS đánh giá PTB trung lập với giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại.