SBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu CVT

Nguồn: SBS - CTCK Ngân hàng Sài Gòn Thường Tín

Ngành: Vật liệu xây dựng

Chúng tôi đánh giá các sản phẩm cao cấp Granite đang thay thế dần cho dòng sản phẩm Ceramic đây là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, với giá nhiên liêụ đầu vào đang tăng và sức cạnh tranh trong ngành ngày càng lớn nên sẽ tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngắn hạn.

Giá tham chiếu của CVT ngày 06/09/2019 là 20.000 đang thấp hơn so với giá mục tiêu, SBS đánh giá CVT ở mức hấp dẫn, khuyến nghị mua.