PSI: Khuyến nghị mua cổ phiếu POW với giá mục tiêu 13.800 đồng/CP

Nguồn : PSI - CTCK Dầu khí

Ngành : Điện

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận là 1.456 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ nhờ thu lãi bán công ty con (PV Machino) và chi phí lãi vay và SG&A giảm mạnh.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 chỉ được huy động 40 ngày trong suốt nửa đầu năm do Qc được giao thấp (170,3 Tr.kWh, chỉ bằng 20% Qc dự kiến giao là 850,8 Tr.kWh) nên trong 6 tháng đầu năm Nhà máy chỉ được huy động 40 ngày/181 ngày khả dụng. Việc nhà máy được huy động Qc được phân bổ rất thấp làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy

Hai nhà máy thủy điện hoạt động ổn định. Lượng nước về hồ của Thủy điện Hủa Na chỉ bằng 91% cùng kỳ nên nhà máy chủ yếu chạy vào các chu kỳ có giá thị trường cao và giảm phát các thời gian còn lại để tích đủ nước cho giai đoạn tiếp theo. NMĐ Đakđrinh có lượng nước về hồ dồi dào hơn nên sản lượng điện đạt gần 270 triệu kWh, tăng 88% so với cùng kỳ. Dự kiến, mùa mưa cuối năm sẽ giúp các nhà máy thủy điện tiếp tục sản xuất thuận lợi và được ưu tiên huy động.

NMĐ Vũng Áng được phân bổ sản lượng Qc cao, vận hành 2 tổ máy liên tục. Sản lượng sản xuất 6 tháng đầu năm của nhà máy tăng 26% so với cùng kỳ, đạt gần 4 tỷ kWh. Với lợi thế giá cả cạnh tranh hơn so với điện khí, chúng tôi đánh giá NMĐ Vũng Áng 1 vẫn sẽ được huy động nhiều trong nửa cuối năm, phục vụ cho khu vực phía Bắc nơi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn.

Dù hiện tượng La Nina đã suy yếu nhưng nửa cuối năm lại là mùa mưa nên các nhà máy thủy điện vẫn có lợi thế sản xuất hơn so với điện than và điện khí. Thêm vào đó, giá khí đầu vào cao khiến cho điện khí khó chiếm được ưu thế trên thị trường điện cạnh tranh, nhất là khi phụ tải giảm do nhiều cơ sở kinh doanh không thể hoạt động theo lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu 13.800 đồng/CP trong báo cáo gần nhất, tương ứng p/e forward 2021 là 13,07 do: (1) Sản lượng điện khó đạt kế hoạch do Qc thấp hơn và diễn biến dịch Covid-19 vẫn hết sức phức tạp và (2) Giá bán điện của các nhà máy điện khí cao hơn so với năm trước do giá khí tăng theo đà tăng của giá dầu thô.