PSI: Khuyến nghị khả quan đối với PVT với giá mục tiêu 12.767 đồng/CP

Nguồn : PSI - CTCK Dầu khí

Ngành : Vận tải biển

Trong 4 tháng đầu năm, khi giá dầu thô đang ở mức thấp, nhà đầu tư tranh thủ tích trữ dầu giá thấp khiến nhu cầu thuê tàu chở dầu thô làm kho chứa và vận tải tăng mạnh. Tuy nhiên, xu hướng này bắt đầu giảm từ đầu tháng 5, khi giá dầu đang trên đà tăng lên trở lại, dẫn đến giá cước thuê tàu định hạn đột ngột giảm về mức đầu năm 2020, thậm chí xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng 50-55 ngày trong cuối tháng 8 ảnh hưởng đến hoạt động vận tải. Bên cạnh những khó khắn bởi Covid 19, việc Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong tháng 8/2020 bảo dưỡng còn ảnh hưởng đến hoạt động vận tải của PVT, chúng tôi ước tính doanh thu năm 2020 của PVT ước đạt 6.532 tỷ (giảm 15,8% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 546 tỷ đồng (giảm 33,5%).

Kế hoạch mua sắm tàu mới có thể giãn sang các năm tiếp theo do ảnh hưởng Covid 19. PVT đặt kế hoạch mua sắm 5 – 6 tàu mới trong năm nay, tuy nhiên nhiều khả năng PVT có thể giãn sang các năm tới để giữ nguồn lực dự phong trước ảnh hưởng Covid 19.

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị khả quan đối với Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí PVTrans với mức giá mục tiêu 12.767 đồng/cổ phiếu dựa trên phương pháp chiếu khấu dòng tiền DCF và phương pháp so sánh P/E.