PSI: Giá mục tiêu 12 tháng của FCN là 22.100 đồng/cổ phần

Nguồn: PSI - CTCK Dầu khí

Ngành: Xây dựng

Chiến lược phát triển trong những năm tới với mục tiêu trở thành tập đoàn phát triển hạ tầng hàng đầu Việt Nam, tìm kiếm lựa chọn đầu tư vào các dự án về năng lượng sạch, đô thị và hạ tầng.

Với kết quả kinh doanh trong những năm qua và triển vọng những năm tới, Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FCN ở thời điểm hiện tại với mức giá mục tiêu 12 tháng là 22.100 đồng/cổ phần.