PSI: Điều chỉnh giá mục tiêu của PVT lên 26.000 đồng/CP

Nguồn : PSI - CTCK Dầu khí

Ngành : Vận tải biển

Trong bối cảnh dịch Coivd-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam kể từ đầu tháng 5, tuy nhiên (1) 80% đội tàu của PVT hoạt động trên tuyến quôc tế, và vẫn có lượng công việc ổn định;(2) mảng dịch vụ vận tải (chiếm 72% tổng doanh thu) tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, đặc biệt là mảng dầu thô và hóa chất khi 5 triệu tấn dầu thô trong năm 2021 cho BSR vẫn do PVT đảm nhận; (3) 2 tàu hóa chất mới đã có hợp đồng công việc mới ngay khi được tiếp nhận.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVT ghi nhận doanh thu thuần 3,581 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng khỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 438 tỷ đồng, tăng 39%. Như vậy PVT đã hoàn thành 59,6% kế hoạch doanh thu và 108,6% kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Năm 2021, doanh thu được chúng tôi dự phóng đạt 8,284 tỷ đồng, với doanh thu cốt lõi từ mảng vận tải đạt 5,351 tỷ đồng nhờ: (1) giá dầu đang hồi phục tốt, PVT có thể không phải duy trì chia sẻ khó khăn với các đối tác như trong năm 2020; (2) Giá cước vận tải hàng rời, sản phẩm hóa chất quốc tế đang tăng trưởng tích cực, (3) Vận chuyển cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẻ ổn định trong năm 2021.

Hướng phát triển đội tàu của PVT sẽ hướng tới tăng số đội tàu hóa chất, khi đặt mục tiêu: đội tàu hóa chất sẽ chiếm số lượng tàu nhiều nhất (40-50%), tiếp đến đội tàu dầu thô và LPG sẽ đều chiếm từ 20-30% có cấu đội tàu; và 10% là đội tàu hàng rời.

Chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu của PVT lên 26.000 đồng/CP tương ứng P/E Forward 2021 đạt 9,9 với triển vọng kinh doanh tăng trưởng trong 2021 nhờ nhu cầu vận tải tích cực.