PHS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu VCB

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Ngân hàng

Chúng tôi cho rằng VCB sẽ tăng chi phí cho dự phòng rủi ro tín dụng nhằm tạo ra bộ đếm vốn tốt hơn trước rủi ro nợ xấu sẽ hình thành khi thông tư 01 kết thúc. Ở chiều ngược lại, chúng tôi hạ chi phí hoạt động của VCB và dự báo hệ số CIR trong năm 2020 có thể giảm xuống còn 33.4% so với mức 34.6% của năm 2019. 

Hệ quả là lợi nhuận sau thuế của ngân hàng có thể chỉ đạt 17.662 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,7% so với thực hiện năm 2019. 

Ngoài ra, chúng tôi cho rằng thương vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm độc quyền với FWD cùng việc phát hành 6.5% vốn cho đối tác nước ngoài sẽ diễn ra trong quý 4/2020, qua đó giúp hỗ trợ diễn biến của cổ phiếu VCB.

Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng thu nhập thặng dự, giá trị hợp lý đối với mỗi cổ phiếu VCB là 78.000 VND/CP, tương đương với P/B forward 2020 ở mức là 2.93x Khuyến nghị: GIỮ đối với cổ phiếu VCB