PHS: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW với giá mục tiêu 19.100 đồng/CP

Nguồn: PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành: Điện

Tuy vậy, biên lợi nhuận gộp hạ từ mức 16,6% trong năm 2017 xuống còn 12,9% trong năm 2018 do giá nguyên liệu đầu vào là than và khí tăng mạnh cùng nhà máy Vũng Áng (đóng góp khoảng 20% tổng công suất toàn tổng công ty) gặp sự cố ngừng hoạt động đã khiến cho lợi nhuận sau thuế của tổng công ty sụt giảm mạnh và chỉ đạt 1.676 tỷ đồng (giảm 21%).

Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2019 POW ước đạt 36.531 tỷ đồng (tăng 11,8%) nhờ vào tăng trưởng ở cả sản lượng và giá bán điện bình quân.

Biên lợi nhuận của POW cũng sẽ phục hồi từ mức 12,9% của năm 2018 lên mức 15% trong năm nay nhờ vào việc giá khí và giá than trung bình thấp hơn năm trước và nhà máy Vũng Áng sẽ đi vào hoạt động bình thường và không chịu gặp sự cố kỹ thuật trong năm trước. Qua đó, lợi nhuận sau thuế 2019 có thể đạt 2.133 tỷ đồng (tăng 22% so với năm ngoái), EPS forward 2019 tương ứng 910 đồng/CP.

Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF, chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý đối với cổ phiếu POW là 19.100 đồng/CP, khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW, mức tăng trưởng là 16,8%.