PHS: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PNJ

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Vàng bạc

Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, chúng tôi nâng mức giá hợp lý cho cổ phiếu PNJ từ 89.000 đồng/cổ phiếu lên 116.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn +23% so với giá hiện tại. Từ đó, khuyến nghị mua cho cổ phiếu này.