PHS: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 32.300 đồng/CP

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Bất động sản

Năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 1.522 tỷ đồng (giảm 36% so với năm ngoái) lợi nhuận sau thuế của NLG đạt 870 tỷ đồng (giảm 9,3%). Nguyên nhân của sự sụt giảm đến từ (1) ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; (2) ít có sản phẩm bàn giao so với năm 2019.

Điểm đáng chú ý của NLG đang có kế hoạch bán 50% cổ phần tại dự án Paragon Đại Phước và 35% cổ phần tại dự án WaterFront. Chúng tôi kỳ vọng thương vụ này sẽ được ghi nhận trong doanh thu tài chính năm 2020.

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá NAV để định giá cổ phiếu NLG. Giá trị hợp lý cho NLG đạt 32.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn 27% so với mức giá giao dịch chốt ngày 28/09. Vì vậy, chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG.