PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu MWG

Nguồn: PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành: Phân phối - Bán lẻ

Trong đó, tổng số lượng cửa hàng tính đến cuối tháng 5/2019 đạt 2,371 cửa hàng, tăng 184 cửa hàng so với con số cuối năm 2018. Xét theo từng mảng hoạt động, Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh tiếp tục tăng trưởng tích cực với suất tăng trưởng lần lượt tăng 23% và 160% so với cùng kỳ 2018, trái lại, chuỗi Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu 5 tháng sụt giảm 6%.

Ngoài ra, mảng doanh thu Online cũng ghi nhận sự tích cực với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2014 – 2018 đạt 91%/ năm. Trong 5 tháng 2019, doanh thu mảng Online tiếp tục gia tăng 52% yoy và đóng góp 16% trong tổng doanh thu.

Dự báo 2019: Chuỗi Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh tiếp tục là hướng đi chính của MWG trong năm nay. Chúng tôi tiếp tục duy trì giả định tốc độ doanh thu trung bình của mỗi cửa hàng Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh lần lượt đạt 10% và 11%.

Từ đó, ước tính doanh thu thuần hợp nhất năm 2019 của MWG đạt 108.181 tỷ đồng (tăng 25% so với năm ngoái), thấp hơn so với dự báo trước đó 6% (do giả định đánh mất doanh thu từ Huawei). Với giả định mức lãi gộp duy trì tương đương năm ngoái là 18%, lợi nhuận sau thuế ước tính cả năm 2019 đạt 3.705 tỷ (tăng trưởng 29%).

Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, ước tính mức giá hợp lý cho cho cổ phiếu MWG sau pha loãng ESOP sẽ vào khoảng 103.577 đồng/ cổ phiếu (tương đương với P/E forward 13x). Từ đó tiếp tục duy trì khuyến nghị mua cho cổ phiếu này.