PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu MSN

Nguồn: PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành: Đa ngành

Lợi nhuận sau thuế đạt 6.365 tỷ đồng (tăng 13,2% so với năm trước) nhờ chiến lược mua hàng hiệu quả của MML, tối ưu hóa chi phí marketing và khuyến mãi của MCH, một khoản thu nhập bất thường từ vụ kiện Jacobs của MSR và tiết kiệm 28.8% chi phí tài chính hợp từ việc giảm dự nợ vay.

Bằng phương pháp SOTP (Sum-of-the-part) đối với giá trị vốn chủ sở hữu đóng góp vào tập đoàn của các công ty con bao gồm MCH, MML, MSR, VCM và công ty liên kết Techcombank, chúng tôi dự báo giá trị hợp lý cho mỗi cổ phần của MSN sẽ vào khoảng 69,980 đồng/ cổ phiếu, từ đó chúng tôi khuyến nghị mua cho cổ phiếu này.