PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 34.200 đồng/CP

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Ngân hàng

Trong đó tăng trưởng tín dụng của MBB sẽ cao hơn mức trần chung của ngành và duy trì 15% nhờ vào nguồn vốn dồi dào cùng dư địa cho vay vẫn còn, NIM tiếp tục mở rộng khi đẩy mạnh cho vay cá nhân cùng chi phí vốn được xếp vào nhóm cạnh tranh nhất trong các NHTM. Doanh thu ngoài lãi tăng mạnh nhờ vào hệ sinh thái đa dạng giúp các hoạt động bán chéo đạt hiệu quả cao.

Tốc độ tăng trưởng trong năm 2020 có thể sẽ chậm lại so với 2019 do chi phí vốn tăng theo xu hướng chung, qua đó kéo NIM bắt đầu co hẹp lại. Cùng với đó là doanh thu ngoài lãi có thể sẽ tăng trưởng chậm lại dưới áp lực nền cao của năm 2019.

Sử dụng phương pháp chiết khấu lợi nhuận thặng dư (Residual income), chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý đối với cổ phiếu MBB là 34.200 đồng/CP, qua đó đưa ra khuyến nghị : Mua đối với cổ phiếu MBB, upside là 49.7%