PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu DGW

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Cụ thể, doanh thu thuần có thể đạt 10.200 tỷ đồng (tăng 20% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 202 tỷ đồng (tăng trưởng 25,5%) với giả định DGW duy trì biên lợi lãi gộp duy trì ở mức 6,5%.

Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu DGW vào khoảng 31.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn +16% so với giá hiện tại. Từ đó đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu này.

Rủi ro: (1) Thị trường phân phối, bán lẻ hàng công nghệ điện tử đang dần tiến tới bão hòa (2) Rủi ro pha loãng cổ phiếu (3) Mối quan hệ hợp tác giữa DGW với Nokia, Nestle đều chỉ dừng lại ở mức phân phối chiến lược (4) Rủi ro kinh doanh khi gia nhập ngành hàng mới.