PHS: Khuyến nghị bán đối với GAS

Nguồn: PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành: Dầu khí

Chúng tôi dự báo doanh thu của Tổng công ty khí Việt Nam (mã GAS) trong năm 2019 có thể đạt 77.150 tỷ đồng (tăng 2% so với thực hiện năm 2018), mặc dù giá dầu kịch bản chỉ ở mức 70$/thùng (giảm 5%), tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng sản lượng sẽ bù đắp cho sự sụt giảm của giá dầu nhờ vào dự án Phong Lan Dại đi vào hoạt động trong năm nay sẽ giúp sản lượng của GAS tăng khoảng 5%.

Do đó lợi nhuận sau thuế của GAS có thể đi ngang và đạt mức 11.663 tỷ đồng (tăng trưởng 1%), EPS 2019 dự phóng ước đạt 6.093 đồng/CP.

Chúng tôi tiến hành định giá GAS bằng 2 phương pháp DCF và P/E, mức giá hợp lý đối với cổ phiếu này là 90.538 đồng/CP, tương ứng với mức P/E forward 2019 là 14.9x. Do đó chúng tôi đưa ra khuyến nghị bán đối với cổ phiếu GAS.