PHS: Khuyến nghị bán đối với cổ phiếu DBD

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Dược phẩm

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu DBD khoảng 39,000 đồng/cổ phiếu (-15% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị bán cổ phiếu này.