PHS: Khuyến nghị bán cổ phiếu AST

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Hàng không

Bằng phương pháp EV/EBITDA và P/B, chúng tôi ước tính thận trọng giá trị hợp lý của AST là 40.000 VND/cổ phiếu, giảm 17.7% so với mức giá hiện tại. Do đó, khuyến nghị BÁN đối với cổ phiếu này.