MBS: NT2 khá hấp dẫn với EV/EBITDA forward 7x và P/E forward 9x

Nguồn: MBS - CTCK MB

Ngành: Điện

Năm 2018, chúng tôi dự phóng doanh thu và lơi nhuận ròng được cải thiện từ gia tăng sản lượng điện và giảm bớt gánh nặng chi phí tài chính.

Tuy nhiên, về triển vọng dài hạn, dư địa tăng trưởng của NT2 bị giới hạn do công ty không phát triển dự án mới và chỉ tập trung tối ưu hóa hoạt động hiện hữu.

Tăng trưởng  lợi nhuận nội tại đến từ việc cải thiện hiệu suất hoạt động của nhà máy và giảm dần dư nợ vay USD & EUR theo lịch trả nợ đến 2021.