MBS: Khuyến nghị mua POW với giá mục tiêu 14.400 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Các điểm nhấn: Top 5 doanh nghiệp sản xuất điện lớn Việt Nam: hiện tại POW đang sở hữu vận hành 6 nhà máy điện với tổng công suất 4.205 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 20 - 22 tỷ kwh, chiếm 8% tổng nhu cầu thị trường. Chiến lược phát triển trong những năm tới POW sẽ đầu tư thêm các dự án nhiệt điện khí NT3&4 (1500 MW), Miên Trung 1&2 (1.500 MW), LNG Cà Mau, LNG Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, hiệu quả kinh doanh sẽ tiếp tục được cải thiện khi các các nhà máy điện đi vào giai đoạn giảm bớt chi phí khấu hao và nợ vay: Các nhà máy của Tổng công ty đã đi vào giai đoạn trả nợ xong vốn vay đầu tư, khấu hao giảm (CM1&2, NT1) dự kiến sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn trong những năm tới cùng với sản lượng điện gia tăng.

Chúng tôi dự báo năm 2021 lợi nhuận kinh doanh sẽ đạt mức 2.684 tỷ đồng, tăng 64% so với 2020 (năm 2020 lợi nhuận gồm 1.028 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá bán điện được hồi tố trong giai đoạn trước 2018.

Tình hình tài chính lành mạnh: Tổng tài sản đến cuối quý I/2021 của POW đạt 57.569 tỷ đồng, trong đó Tiền tương đương tiền và đầu tư tài chính (tiền gửi) đạt 8.761 tỷ đòng (15.2% tổng ts). Nợ phải trả đạt 26.026 tỷ đồng (45,2% tổng nguồn vốn), trong đó vay và nợ ngắn hạn các tổ chức tín dụng chỉ là 12.746 tỷ đồng (22,1% tổng nguồn vốn), mức rất an toàn đối với doanh nghiệp phát điện lớn.

Nhu cầu điện tiếp tục tăng lên trong những năm tới: trong ngắn hạn 6 tháng đầu năm 2021, nhu cầu phụ tải điện đang tăng chậm lại 6-7% do nền kinh tế bị ảnh hưởng của dịch Covid. Trong nửa cuối năm 2021 và các năm tiếp theo, chúng tôi cho rằng nhu cầu điện sẽ tăng nhanh hơn lên mức 8-9% khi dịch được kiếm soát, kinh tế hồi phục và phát triển.