MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VSH

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Chúng tôi tin rằng cơ hội đầu tư trung và dài hạn vào cổ phiếu doanh nghiệp thủy điện là hấp dẫn, đặc biệt từ tháng 4.2021 Công ty đã đưa nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum vào hoạt động đã gia tăng mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh.

Điểm nhấn đầu tư: Lợi nhuận kinh doanh tăng mạnh 286% và 248% trong năm 2021 và quý 1.2022: doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 1,611 tỷ và 451 tỷ đồng, tăng 51% và 286%. Trong quý I/2022, doanh thu và lợi nhuận trước thuế tiếp tục tăng mạnh 324% và 248% khi đạt 808 tỷ và 441 tỷ đồng.

Công suất và sản lượng điện tăng mạnh khi nhà máy Thượng Kon Tum đi vào hoạt động từ 4/2021: Đây là nhà máy có công suất 220 MW và đặc biệt là sản lượng điện thiết kế trung bình hàng năm là 1.080 triệu kwh, khi đi vào hoạt động đã đưa kết quả kinh doanh của công ty lên tầm cao mới với doanh thu dự báo tăng 300%, lợi nhuận giai đoạn 2021-2025 dự báo tăng trưởng kép ở mức 15%/năm.

Thời tiết tiếp tục ủng hộ thủy điện: Tổng cục khí tượng thủy văn dự báo ENSO có khả năng tiếp tục duy trì trạng thái La Nina đến tháng 11.2022 với xác xuất 55-65%: Trạng thái này đưa đến lượng mưa trong kỳ cơ bản xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%, có tháng cao hơn đến 30-35%. Như vậy khả năng các nhà máy thủy điện của VSH sẽ tiếp tục được hưởng lợi khi nguồn nước tiếp tục dồi dào hơn.

Nhu cầu điện trong dài hạn vẫn tăng mạnh: Giai đoạn 2021 - 2025, EVN dự báo 2 kịch bản nhu cầu phụ tải điện: Phương án cơ sở, tăng trưởng nhu cầu điện khoảng 8,6%/năm và Phương án cao (với kịch bản kinh tế phục hồi mạnh sau COVID-19, đồng thời có xem xét đến khả năng có làn sóng dịch chuyển đầu tư của các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam) tăng trưởng 9,4%/năm. . Theo EVN, với hai kịch bản tăng trưởng này, hệ thống điện sẽ bảo cung ứng đủ điện trong toàn bộ giai đoạn 2021 – 2025.

Rủi ro đầu tư: Gần đây khu vực nhà máy Thượng Kon Tum hay xảy ra các trận động đất kích ứng với cường độ từ 3-4 độ richter. Nguyên nhân sơ bộ được đưa ra do hoạt động tích nước các hồ thủy điện tại khu vực và đang cần theo dõi. Đây là rủi ro khá lớn nhưng cần thời gian theo dõi và đánh giá sâu sắc thêm, hiện tại chúng tôi thấy nhà máy vẫn hoạt động ổn định.