MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu VSH, giá mục tiêu 41.800 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Doanh thu quý III đạt 652 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 2.122 tỷ đồng, lần lượt tăng 126% và 131%. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 243 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 970 tỷ đồng, lần lượt tăng 578% và 459% so với cùng kỳ. Lợi nhuận tăng mạnh do sản lượng điện và giá bán điện cùng tăng mạnh, giá bán điện trung bình của VSH trong 9 tháng đạt 1.182 đồng/kwh, tăng 29%.

Trong năm 2022, nhờ nguồn nước về hồ tốt, bên cạnh đó giá bán điện thị trường cạnh tranh đạt mức cao, chúng tôi dự báo sản lượng điện của công ty có thể đạt 2.525 trkwh, tăng 36%, Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2.952 tỷ và 1.375 tỷ đồng, tăng mạnh 83% và 205% so với 2021.

Triển vọng hoạt động năm 2023 dự báo cơ bản ổn định sau một năm tăng trưởng đột biến dựa trên các yếu tố: 1) Các nhà máy hoạt động ổn định trong điều kiện nhu cầu điện tiếp tục tăng lên; 2) Công ty kiểm soát tốt dòng tiền và giảm nợ vay khi mua lại các khoản trái phiếu, nợ vay trước hạn làm giảm chi phí tài chính, gia tăng hiệu quả kinh doanh; 3) Giá điện tiếp tục ở mức cao khi các chi phí đầu vào sản xuất điện vẫn ở mức cao như than đá, khí đốt…; 4) Điều kiện thời tiết có thể không còn thuận lợi như năm 2022 khi dự báo thời tiết mùa với trạng thái La Nina gây mưa lớn sẽ cơ bản kết thúc vào cuối quý I/2023.

Dự báo sản lượng điện năm 2023 của Công ty có thể đạt mức 1.900 trkwh, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 2.224 tỷ đồng và 828 tỷ đồng, lần lượt bằng 75% và 60% của năm 2022.

Định giá: Kết hợp phương pháp định giá DCF và so sánh PE, PB giá trị cổ phiếu VSH được xác định ở mức 41.800 đồng/cổ phần.

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu VSH cho giá mục tiêu 12 tháng tới là ở mức 41.800 đồng/CP. Chúng tôi tin rằng cơ hội đầu tư trung và dài hạn vào cổ phiếu doanh nghiệp thủy điện là hấp dẫn khi giá thành thủy điện cạnh tranh tốt với nhiệt điện và năng lượng tái tạo ưu đãi.