MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 122.000 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Vàng bạc

Trong 4 tháng năm 2021, PNJ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 9 nghìn tỷ đồng (tăng 64,1% so với cùng kỳ) và 598 tỷ đồng (tăng 95,3%). PNJ đã hoàn thành 43% và 49% kế hoạch năm về doanh thu thuần và lợi nhuận ròng, vượt ước tính của chúng tôi.

4 tháng đầu năm 2021, doanh thu bán lẻ và vàng miếng tăng 60% và 70% so với cùng kỳ. Doanh thu bán buôn duy trì tăng trưởng 56% ck. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong dịch bệnh, nhưng doanh thu 4 tháng 2021 đã tăng 55% so với 4 tháng 2019, trước khi bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Biên lợi nhuận đạt 18,3% trong tháng 4/2021 (5,8% tháng 4/2020) và 18,8% trong 4 tháng 2021 so với 19,8% trong 4 tháng 2020, giảm nhẹ do (i) mảng vàng miếng đóng góp tăng trưởng trong tổng doanh thu, đây là mảng có biên lợi nhuận thấp và (ii) các chương trình khuyến mãi trong tháng 4/2021.

Trong năm 2020, chiến lược giảm tồn kho đã giúp PNJ cải thiện dòng tiền kinh doanh của PNJ dương gần 1,500 tỷ đồng. Công ty tiếp tục duy trì chiến lược này trong năm 2021 nhờ hệ thống ERP, từ đó thiết kế và trưng bày sản phẩm theo nhu cầu của mỗi khách hàng ở từng vùng miền. Cuối quý I/2021, hàng tồn kho giảm khoảng 2% so với cuối năm 2020.

Chúng tôi dự phóng doanh thu 2021 ở mức 21.161 tỷ đồng (tăng 20,8% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.257 tỷ đồng (tăng trưởng 17,6%), phản ánh sự phục hồi ấn tượng của mảng bán lẻ cùng với nền kinh tế Việt Nam, kỳ vọng mang lại doanh thu quý II vượt kế hoạch.

Chúng tôi khuyến nghị mua và thay đổi giá mục tiêu của PNJ lên 122.000 đồng/cổ phần (tăng 21% upside, sử dụng phương pháp P/E và triết khấu dòng tiền). Các yếu tố thúc đẩy giá: (1) sức mua giành cho các mặt hàng không thiết yếu như trang sức đã phục hồi tốt hơn so với dự kiến và sẽ còn tăng trưởng trong 2021, (2) ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới, chiến dịch marketing và khuyến mãi thúc đẩy doanh số bán hàng, (3) các thương vụ sáp nhập.