MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu ILB

Nguồn: MBS - CTCK MB

Ngành: Cảng biển

Kết quả kinh doanh của ILB sẽ tiếp tục tăng trưởng trong các năm tiếp theo nhờ (i) nhu cầu lưu kho, thông quan hàng hóa tại các ICD ngày càng cao nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng và (ii) ILB tích cực đầu tư mạnh mẽ cơ sở hạ tầng để đón đầu xu thế ngành đang phát triển mạnh mẽ.

Mức thị giá hiện tại của ILB là khá hấp dẫn đối với một doanh nghiệp đầu ngành có khả năng tạo ra dòng tiền mạnh và ổn định cũng như mức giá so sánh thấp hơn so với các doanh nghiệp tương đồng.

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ILB với mức tăng giá dự kiến 25% so với thị giá hiện tại 22.000 đồng/CP.