MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu BMI, với giá mục tiêu 29.000 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bảo Hiểm

Thu nhập bình quân đầu người tăng là một trong những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm. Triển vọng tăng trưởng toàn ngành bảo hiểm được kỳ vọng ở mức 10 - 15% hàng năm. Mức tăng trưởng này giảm hơn so với mức dự phóng 25 - 30% của các năm trước, nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực chung lên nền kinh tế và tài chính toàn cầu.

Chúng tôi khuyến nghị mua với giá mục tiêu của BMI lên 29.000 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu đã phản ánh kỳ vọng về mức tăng trưởng 8% hàng năm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng như sự hưởng lợi từ môi trường lãi suất huy động tăng. Chúng tôi đưa dự phóng BMI trả cổ tức bằng tiền mặt 1.200 đồng/cổ phiếu (tương đương với lợi suất cổ tức là 6,8%) trong năm 2022 và năm 2023.