MBS: Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VPB

Nguồn: MBS - CTCK MB

Ngành: Ngân hàng

Chúng tôi thực hiện báo cáo lần đầu cho cổ phiếu VPB với khuyến nghị KHẢ QUAN và đưa ra giá mục tiêu là 63.400 đồng (+18,5 % so với giá thị trường hiện tại).

Chúng tôi đánh giá cao hiệu quả hoạt động, lợi nhuận diễn biến tích cực và những lợi thế từ mảng tài chính tiêu dùng, đã tạo động lực tăng trưởng ấn tượng của VPB trong thời gian gần đây.

ROEA của VPB cao nhất trong ngành ngân hàng, đạt 27,5% vào năm 2017 và chúng tôi dự đoán rằng ROEA sẽ tiếp tục ở mức 25% năm 2018.

Giá mục tiêu 12 tháng của chúng tôi phản ánh sự kỳ vọng tích cực của thị trường cho ngành ngân hàng trong năm 2018 và cho rằng năm nay tăng trưởng tín dụng vẫn tốt, chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực cho tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu VPB.