MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 70.000 đồng

Nguồn: MBS - CTCK MB

Ngành: Bưu chính - Viễn thông

Kế hoạch kinh doanh 2018 với doanh thu 21.900 tỷ đồng và LNTT 3.484 tỷ đồng, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Kết quả kinh doanh 2017 khả quan với 42.650 tỷ đồng doanh thu và 3.528 tỷ đồng LNST. Lợi nhuận tăng mạnh nhờ thoái vốn tại FRT và FTG.

TPBank niêm yết – Thông tin hỗ trợ triển vọng FPT ngắn hạn

Tiềm năng từ xuất khẩu phần mềm & thị trường viễn thông trong nước lớn.

Chúng tôi dự phóng năm 2018 FPT đạt doanh thu 21.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2.187 tỷ đồng. EPS 2018 ước đạt 3.582 đồng.