MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DGW

Nguồn: MBS - CTCK MB

Ngành: Tiêu dùng

Mặc dù doanh thu từ nhóm ngành này trong năm 2017 giảm khoảng 30% so với năm 2016, tuy nhiên đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng đầu năm 2018 với đóng góp lớn từ thương hiệu Xiaomi và Sharp.

Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu DGW giá mục tiêu 31.100 đồng/cổ phiếu, tăng 15% so với mức giá 27.000 đồng/cổ phiếu ngày 10 /05/2018.