MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ - số Tháng 8, 2021

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Thị trường mở không phát sinh giao dịch nào trong tháng 8 và lãi suất liên ngân hàng duy trì mức thấp cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn đang trong trạng thái dồi dào.

Tỷ giá USD/VND giảm theo xu hướng chung trong khu vực.

KBNN phát hành 36.226 tỷ đồng TPCP trong tháng với lợi suất giảm đáng kể. Lợi suất TPCP thứ cấp tiếp tục giảm so với tháng trước. Khối ngoại mua ròng 768 tỷ đồng TPCP trong tháng.