MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ số 15 tháng 10/2021

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp thể hiện thanh khoản trong hệ thống vẫn dồi dào.

Lãi suất liên ngân hàng vẫn thấp hơn lãi suất OMO nên NHNN vẫn chưa thực hiện giao dịch mới trên thị trường mở trong tháng 10.

Tỷ giá USD/VND đi ngang dù đồng USD đang giảm giá so với một số đồng tiền khu vực.

KBNN phát hành 6.713 tỷ đồng TPCP trong kỳ. Lợi suất TPCP thứ cấp không thay đổi quá nhiều so với tháng trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 276 tỷ đồng TPCP trong kỳ.