MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Các yếu tố vĩ mô tích cực giữ tỷ giá USD/VND ổn định. 

KBNN phát hành gần 17.700 tỷ đồng TPCP trong nửa đầu tháng. 

Lợi suất TPCP thứ cấp có xu hướng giảm nhẹ ở các kỳ hạn dài. 

Khối ngoại mua ròng 1.037 tỷ đồng TPCP trong kỳ.