MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ 15/5/2022

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh thể hiện thanh khoản trong hệ thống đã cải thiện.

NHNN đã bơm ròng hơn 2.000 tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở với kỳ hạn 14 ngày.

Đồng USD đang tăng giá so với một số đồng tiền trong khu vực tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND tại thị trường tự do tăng mạnh.

KBNN chỉ phát hành 2.370 tỷ đồng TPCP trong kỳ với tỷ lệ TPCP sơ cấp trúng thầu vẫn khá thấp. Lợi suất TPCP thứ cấp tiếp tục tăng ở tất cả các kỳ hạn. Khối ngoại bán ròng 656 tỷ đồng TPCP trong kỳ.