KIS: Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu VHC với giá mục tiêu 106.000 đồng/CP

Nguồn: KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành: Thủy sản

Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu chính của VHC khi đóng góp đến 64% doanh thu thuần, tiếp theo là Trung Quốc với 18% và Úc với 4%. Biên lãi gộp tăng từ 14,4% lên 21,9%. EPS đạt mức cao nhất từ trước đến nay, từ 6.000 đồng lên đến 15.000 đồng.

VHC là công ty dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu cá tra, với P/E trượt 12 tháng là 6.2x. Chúng tôi duy trì đánh giá trung lập đối với cổ phiếu VHC. Sử dụng P/E ngành và P/E lịch sử 4 năm của VHC, chúng tôi định giá VHC là 106.000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2019.